cs

Ceny a provize

Váš dvojnásobný zisk

Účet obchodníka
trvale zdarma

Burzovní poplatek za nákup a prodej
10,00 EUR

Komise (celkem od 5,00 EUR)
• 1. úroveň (7/10) = 3,50 EUR
• 2. úroveň (2/10) = 1,00 EUR
• 3. úroveň (1/10) = 0,50 EUR

Jste trvalým a automatickým "sponzorem" každého nového účastníka/obchodníka, kterého úspěšně pozvete, a podílíte se na zisku z každého nákupu nebo prodeje vašich sponzorských příspěvků ve formě Komise.

Předpoklad: V příslušné uzavřené transakci nejste sami kupujícím ani prodávajícím.

Vámi pozvaný nováček odpovídá 1. úrovni. Jejich pozvání odpovídá 2. úrovni atd.

Všechny údaje jsou čisté, bez DPH.